Cửa đi 1 cánh HMA

04-04-2018 16:02

Thông số kỷ thuật

Cưa r đi 1 cánh mở


Chi tiết sản phẳm

Cửa đi 1 cánh mở quay HMA, dùng cho cửa Tolet, cửa phòng, cửa đi ban công các loại.